Leiding

Groepsleiding

De leiding wordt ingedeeld per leeftijdsgroep. Aan het hoofd van iedere groep staat een groepsleider. Deze staat in voor de algemene organisatie en is het eerste aanpreekpunt voor leden en ouders. 


Hoofdleiding

De hoofdleiding staat in voor de algemene organisatie van onze jeugdvereniging. Ze hebben elk een eigen takenpakket en worden aangestuurd door de bondsleider.


Aalmoezenier

Onze aalmoezenier E.H. Roger Janssen ondersteunt de leiding op organisatorisch vlak en engageert zich om mee de visie van de KSA uit te dragen.