Inschrijven


Inschrijven bij KSA Maaseik

Wij verwelkomen uw kind graag als lid bij KSA Maaseik. U kan uw kind inschrijven bij een (hoofd)leiding op onze startactiviteit of een van de vele zaterdagactiviteiten. Lid worden kan vanaf het 1e leerjaar in de lagere school.

  • Jongknapen: 1e tot en met 3e leerjaar
  • Knapen:                4e tot en met 6e leerjaar
  • Sherpa’s:              1e tot en met 2e middelbaar
  • Raiders:                3e tot en met 5e middelbaar

Het inschrijven zelf kan u via deze link doen.

Het lidgeld bedraagt € 35,00 en dient cash betaald te worden of via overschrijving naar de rekening van KSA Maaseik met de vermelding van naam en voornaam van uw zoon/dochter en de groep. Het rekeningnummer is BE51 3631 6410 6862. Aangezien de leden slechts verzekerd zijn nadat het lidgeld is betaald, is het van belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt na de inschrijving zelf.

Financiële hulp: Via de mutualiteit kan u een (groot) deel van het lidgeld terugbetaald krijgen. Bezorg ons de formulieren (gratis te verkrijgen bij de mutualiteit) en wij doen de rest. Tevens is er voor kinderen onder de 12 jaar, de mogelijkheid om een fiscaal attest te bekomen van de zomerkampen. Indien er nog steeds problemen zouden zijn, kan u altijd contact opnemen met de leiding, dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Medische fiche

De medische fiche is een belangrijk document met meer informatie over eventuele allergische gevoeligheden, noodzakelijke geneesmiddelen, … van onze leden. Op deze manier beschikt de leiding over de medische achtergrond van elk lid zodat in geval van nood altijd de juiste zorgen kunnen worden toegediend. 

U kan de medische fiche downloaden, uitprinten en afgeven op een van de activiteiten. Wanneer er doorheen het jaar grote veranderingen plaatsvinden omtrent de gezondheidstoestand van uw kind vragen wij u om de nodige aanpassingen te doen op een nieuw formulier of bij kleine wijziging dit door te geven aan de groepsleid(st)er. 


Eetdagen

Helaas, de eetdagen van dit jaar zijn al voorbij. Volgend jaar hopen we u graag te zien!